Trójki Tarczyńskiej

TRÓJKA DLA WOLNOŚCI
 • Przywrócenie praworządności
 • Sądy i Prokuratura staną się niezależne od polityków. Usprawnimy pracę sądów tak, by nie czekać na wyrok latami.

 • Stop mowie nienawiści i dyskryminacji
 • Wprowadzimy do prawa pojęcie przemocy symbolicznej i mowy nienawiści oraz system kar. Zagwarantujemy równość małżeńską i związki partnerskie dla wszystkich.

 • Wolne klatki i czyste powietrze
 • Wprowadzimy regulacje chroniące prawa zwierząt i ograniczające chów klatkowy. Do 2035 roku większość energii będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Zakażemy importu węgla i uwolnimy się od gazu z zagranicy.

TRÓJKA DLA KOBIET I RODZINY
 • Równe płace i bezpieczne rodzicielstwo
 • Każde przedsiębiorstwo będzie musiało uzyskać Certyfikat Sprawiedliwych Płac, który potwierdzi równe płace za tę samą pracę bez względu na płeć. Wprowadzimy pełnopłatny i obowiązkowy urlop dla obojga rodziców w minimalnym wymiarze 12 tygodni. Zachowamy program Rodzina 500+ i becikowe.

 • Tyle żłobków, że nie czekasz
 • Państwo musi postawić na szczęście rodziny. We współpracy z samorządem stworzymy 200 tysięcy nowych miejsc w żłobkach.

 • Prawo kobiet do własnego ciała
 • Zapewnimy refundację nowoczesnej antykoncepcji, w tym tabletek “dzień po”. Wprowadzimy uzależnione wyłącznie od decyzji kobiety prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia. Zniesiemy klauzulę sumienia w placówkach publicznych.

TRÓJKA DLA SENIOREK I SENIORÓW
 • Leki po 5 złotych
 • Tanie leki na receptę to poprawa stanu zdrowia i przywrócenie godności.

 • Lekarz specjalista w 30 dni
 • Zwiększymy publiczne finansowanie w opiece zdrowotnej do 6,8% PKB do 2022 roku i do 7,2% PKB do 2024 roku. Zapewnimy godne wynagrodzenia we wszystkich zawodach medycznych. Pozwoli to na znaczne skrócenie kolejek. Priorytetem będą dla nas onkologia, geriatria i psychiatria.

 • Minimalna emerytura 1600zł „na rękę”
 • Wszyscy seniorzy zasługują na szczęśliwe życie w zdrowiu, dlatego wprowadzimy gwarantowaną emeryturę minimalą w wysokości 1600 złotych „na rękę”.